Einder
2018
Museum de Mesdag Collectie
Den Haag

Einder 2018

Einder verwijst naar de strandstoelen in de luxe badplaatsen waar de bourgeoisie, turend naar de einder, zijn luxe bestaan geniet. Naar eigen zeggen 'geschilderd naar de werkelijkheid' geven de zeegezichten van Mesdag een elitaire, romantische blik op een bevoorrechte burgerij. Sinds Mesdag is de ‘werkelijke’ blik op de zee onverbiddelijk veranderd. Zo ook verandert de blik op de tijd waarin hij zijn vergezichten schilderde.

Het grindpad langs de ovale achtertuin van het museum wordt steeds smaller, alsof het in zijn eigen perspectief verdwijnt. Een rij spierwitte steeds kleiner wordende ouderwetse strandstoelen, keurig in het grindpad opgelijnd, verdwijnen mee in datzelfde perspectief. De negentiende eeuwse blik op de zee is thans verdwenen zoals ook Mesdags blik op de zee uiteindelijk geheel verdween. In de bijzondere asymmetrie van de achtertuin verdwijnen de strandstoelen, wit en licht, in de einder van de zee en in het perspectief van de tijd.