Documenta 15
Documenta 15
2022
Documenta 15
Kassel

Documenta 15 2022

hey paarth, what about the atom bomb? / 2015
J. Robert Oppenheimer, de architect van de eerste atoombom die op 16 juli 1945 in Los Alamos in Nieuw Mexico tot ontploffing werd gebracht, vergeleek de immens verwoestende kracht van de bom met de verschijning van Vishnoe, die in het Hindoe-epos Bhagavad Gita zijn gedaante van almachtige vernietiger aanneemt om prins Arjuna te overtuigen de oorlog aan te gaan. De tekst van dit 2000 jaar oude heilige boek, waarvan de kennis naar eigen zeggen terug gaat tot de vroegste dagen van de mensheid, luidt Kali Yuga in, het ‘duistere tijdperk’ dat na Ajuna’s massale oorlogsslachting aanvangt – het tijdperk waarin wij ons thans bevinden, waarin de menselijke geest degenereert en de mensheid het verst van zijn ideaalbeeld is verwijderd. Hey paarth, what about the atom bomb? taxeert de Bhagavad Gita op zijn kennis van de mensheid over sociaal politieke condities als waarin de beslissing voor de atoombom op Hiroshima is genomen.

 

Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor / 2021

Een groep kunststudenten en jonge kunstenaars, onder de naam ArteZTeam, onderzoeken gedurende twee jaar hoe Nederland omgaat met haar cultureel erfgoed. Aanleiding is het plan van de gemeente Arnhem om het iconische omgevingskunstwerk Blauwe Golven (1977) van kunstenaar Peter Struycken te slopen om plaats te maken voor een nieuwe parkachtige inrichting: de Groene Corridor. 

Doorgaans houdt een kunstwerk zich op binnen institutionele, culturele, economische en politieke kaders. In de film Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor film zijn de rollen omgedraaid, spelen deze kaders de hoofdrol en bewegen zich binnen de context van dit kunstwerk. Wat betekent ons cultureel erfgoed, wat is haar waarde en wie bepaalt die? Welke factoren bepalen haar lot? Alle actoren die we kennen als voorwaarde scheppend, die de kunst waarborgen en beoordelen, spelen hier zelf de hoofdrol in een ondoorgrondelijk drama: van de cultuur waarin cultureel erfgoed is gebed.

Niet in de laatste plaats zijn het de jonge kunstenaars zelf - consequent ook zichzelf filmend - die impliciet de contouren schetsen van een nieuwe kwetsbare generatie die zich een weg baant in een hard en gepolitiseerd artistiek klimaat en het ongrijpbare domein van de openbare ruimte in de stad. Onbevangen, maar volhardend en succesvol.