Update Lorentz Monument
Update Lorentz Monument
Update Lorentz Monument
2008 - 2017
Sonsbeek X, 2008
Arnhem

Update Lorentz Monument 2008 - 2017

Hans van Houwelingen Sonsbeek 2008

 

Een permanente historische update van het Rijksmonument ter nagedachtenis aan Hendrik Antoon Lorentz

 

Op een prachtig groen talud in het park Sonsbeek in Arnhem staat al ruim driekwart eeuw het rijksmonument voor Hendrik Antoon Lorentz (1853 -1928), een van Nederlands grootste natuurkundigen en winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 1902. Aan weerszijde van zijn standbeeld zijn afbeeldingen en de namen van andere belangrijke natuurkundigen aangebracht die invloed op hem hadden of door hem werden beïnvloed: Huygens, Fresnel, Maxwell, Planck, Einstein en Bohr.

 

Opmerkelijk is dat de nagedachtenis aan Lorentz destijds op het monument is aangegeven in de context van andere generaties. Planck, Einstein en Bohr leefden nog toen het monument in 1931 werd opgericht.

 

Ongetwijfeld loopt de stamboom van fysici die elkaar hebben beïnvloed door tot in het heden. Toen ik het monument zag stelde ik mij voor dat ik bij de bron stond van een gigantisch denkwerk dat zich in vermenigvuldigde hersencellen wereldwijd ontsponnen heeft. De Nederlandse Natuurkundige Vereniging bracht mij in contact met Prof. dr. Frits Berends, hoogleraar natuurkunde die in zijn loopbaan onderzoek heeft gedaan op het terrein van de elementaire-deeltjesfysica en zijn belangstelling heeft gericht op de geschiedenis van de natuurkunde, met name op het werk Hendrik Antoon  Lorentz. Ik vroeg hem of het mogelijk was de ontwikkeling van de natuurkunde in kaart te brengen door een lijst van namen samen te stellen van wetenschappers die in de loop van de tijd de inzichten van Lorentz en de op zijn monument aangebrachte navolgers hebben voortgezet.