Say It Loud! - Museum Bonnefanten
Say It Loud! - Museum Bonnefanten
Say It Loud! - Museum Bonnefanten
2020-2021
Bonnefanten Museum
Maastricht

Say It Loud! - Museum Bonnefanten 2020-2021

Hans van Houwelingen Hans van Houwelingen brengt met zijn ingrepen, vaak op reeds bestaande beelden en materialen, thema’s op een scherpe manier onder de aandacht. Zijn werk beweegt zich altijd op het snijvlak van kunst, ideologie en politiek. Het werk Túbé – Lingala voor biecht – is in 2017 gemaakt voor de Sint-Jozefkerk in Oostende, de met de kolossale winsten uit Congo privé gefinancierde parochiekerk van de Belgische koning Leopold II. Hans van Houwelingen heeft aan het bestaande interieur van het kerkgebouw een extra biechtstoel toegevoegd om de kerk zelf de gelegenheid te bieden te biecht te gaan. Wat zijn de verhalen van de kerk, gevangen tussen de gruwelijke realiteit van het koloniale bewind en de loyaliteit aan de macht in wier naam deze daden werden gepleegd? Hoe klinkt belijdenis over koloniale agressie en retorische rechtvaardiging? Diegene die de biecht afneemt hoort het verhaal over Congo tegelijk uit de monden van een aapje en het Christuskind, de twee extremen van het zelfbeeld van de mens: de darwinistische evolutie enerzijds en de christelijke transcendentie anderzijds, een infra- en een supra-mensheid. In haar verwerping van de evolutietheorie participeerde de kerk van oudsher in het geweld van raciaal ‘primitivisme’, een programmatische ontzegging van menselijkheid. De stem van het christendom, als een ideologie van liefdadigheid, maar ook als alibi voor onbeschrijflijk geweld en lijden. De achterkant van de biechtstoel, die altijd tegen de muur staat, krijgt normaal geen aandacht. Er is niets te zien en tegelijk ‘alles’. 300 miljoen jaar oude fossiele vissen en ammonieten bieden een perspectief op Gods schepping waarin geschiedenis zich afspeelt op een andere, geologische, tijdsschaal, waarin het christendom maar voor een fractie van een seconde verschijnt.